Kontakt i dystrybucja

Aby sprawdzić, gdzie kupisz naturalne, certyfikowane produkty kąpielowe Ecoworld kliknij w poniższe łącze:
Gdzie kupić?

Wyłącznym importerem produktów Ecoworld jest:

Tanacor Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 7b
90-562 Łódź
tel: +48 42 6351569
email: info@ecoworld-cosmetics.pl

Właścicielem strony jest:

Tanacor Sp. z o.o., ul. Łąkowa 7b, 90-562 Łódź
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS 0000404236,
NIP 7272785711, Regon 101339312, Kapitał zakładowy 50000 zł